پرتال دانشجویی صندوق رفاه

مراحل ثبت نا وام دانشجویی:

1-ورود به پرتال صندوق رفاه دانشجویی به آدرس http://bp.swf.ir

2-درصورتی که اولین بار است که درخواست وام میدهید گزینه تشکیل پرونده ودرغیر اینصورت گزینه ورود به پرتال فاز 2 را انتخاب نمائید.

3-جهت ثبت درخواست وام برای اولین بار اطلاعات مربوط به ضامن و سند تعهد را وارد نمائید.

4-پس از کلیک بر روی گزینه ثبت درخواست شما ثبت و پیامکی ثبت درخواست شما در سیستم صندوق رفاه به شماره تماس اعلامی شما ارسال میگردد.

5-لازم است جهت تائید درخواست وام تسبت به تشکیل پرونده فیزیکی به واحد مالی مرکزبا به همراه داشتن مدارک زیر مراجعه نمائید:

الف : اصل و کپی شناسنامه وکارت ملی و کارت دانشجویی متقاضی

ب: اصل وکپی شناسنامه و کارت ملی ضامن

ج:حکم کارگزینی ضامن

د:نامه کسر از حقوق ضامن

ه: دریافت و تکمیل فرهای مربوطه

و:دریافت سند تعهد محضری از دفتر خانه