کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی

دوره کاردانی حرفه ای حقوق ثبتی،دوره ای است که هدف از ایجاد آن تربیت کاردان مجرب برای نیاز های حقوقی،ثبتی کشور می باشدو به این ترتیب با توجه به برنامه ریزی های خاص در این زمینه بسیاری از کمبود ها در این سطح برطرف خواهد شد.آشنایی دانشجویان در این دوره، با تمامی موارد حقوقی،ثبتی،قضایی،سبب می شود تا فارغ التحصیلان با ادامه تحصیل خود در سطوح بالاتر به عنوان دفتریاران، سند نویسان،متصدیان املاک، متصدیان بایگانی، آموخته های خود را جامه عمل بپوشانند.

مشاغل قابل احراز:

• دفتر یاری اسناد رسمی

• متصدی تنظیم اسناد رسمی (سند نویساندر دفاتر رسمی)

• متصدی دفاتر املاک

• متصدی بایگانی ثبت

• منشی دادگستری در ا مور مربوط به آیین قرارداد تأمین دلیل

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان:

فارغ التحصیلان دوره کاردانی ناپیوسته حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی قادر خواهند بود با فراگیری دانش عمومی – نظری و عملی درباره مسائل حقوقی- ثبتی -قضایی و نیز کسب تواناییهای لازم قادر خواهند بود که جهت ارتقای سطح علمی و عملی دفاتر اسناد رسمی آموخته های خود را به مرحله عمل رسانند.

لازم به ذکر است به منظور تربیت مسئولانی کاردان و مجرب  اقدام به طراحی این دوره شده است تا بدینوسیله امکان تقویت قابلیتها و توانمندیهای کارکنان دفاتراسناد رسمی فراهم شود.

1- آشنایی کامل با اسناد – انواع اسناد – اجزای حقوق ثبت و مجموعه قوانین و مقررات ثبتی

2- آشنایی کامل با روشهای ثبت اسناد – املاک و ثبت شرکتها

3- آشنایی کامل با وظایف و مراحل انجام کار در سطح کاردانی امور اسناد و املاک

4- فعالیت در جمع آوری اطلاعات مربوط به بخشنامه های ثبتی و کمک در تجزیه و تحلیل آنها و کاربرد آن بصورت عملی در دفاتر اسناد رسمی

5- نظارت بر کار اجرایی دفاتر اسنا رسمی و کنترل محاسبات براساس بخشنامه ها و قوانین ثبتی

6- شناخت عمومی نسبت به کلیه اساسنامه های ثبتی و چگونگی کاربرد آنها با توجه به موقعیت مکانی و زمانی

7- نظارت و کنترل پرسنل تحت سرپرستی

دانلود سرفصل و چارت درسی رشته کاردانی حرفه ای حقوق - حقوق ثبتی