کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضائی

نقش آموزش در توسعه منابع انسانی هر کشور، بر کسی پوشیده نیست ؛ بر همین اساس برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی براساس توسعه دانائی محور می باشد ، کارکنان قوه قضائیه نیز که متولی انجام خدمات فنی و تخصصی قضائی هستند ، از این قاعده مستثنی نیستند ؛ چه آنکه هر اندازه یک کارمند دفتری به تکالیف و وظایف خود آشناتر باشد ، امور محوله را با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد داد ، متأسفانه در گذشته به این امر خطیر توجه نشده است و تعداد قابل توجهی از کارکنان محاکم و دادسراها با مدرک دیپلم یا پایین تر متصدی خدمات پیچیده حقوقی هستند.

مشاغل قابل احراز:

  • متصدی امور دفتری و بایگانی
  • مامور ابلاغ و اجرا
  • تقریر نویس
  • دادورز
  • بایگان و  ثبات دفاتر پیشخوان قضایی
  • بایگان و ثبات دفاتر اسناد رسمی
  • کمک کارشناس حقوقی

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان:

شناخت وظایف دفتری در دادسرا ها و دادگاه ها از قبیل ثبت دادنامه،ثبت اندیکاتور.

ثبت و ارسال مراسلات،ثبت اطلاعات زندانیان در پرونده زندانی دار،انضمام اوراق قضایی مختلف به پرونده های مربوط

ابلاغ اوراق قضایی به اصحاب دعوی، شهود مطلعین و اجرای صحیح احکام قضایی

تنظیم اوقات مدیر، برنامه ملاقات ها،تعامل با ارباب رجوع، ارتباط منطقی با مجموعه کارکنان، ابلاغ دستورات به اشخاص، تهیه پیش نویس مکاتبات

تنظیم صورت جلسه دادسرا ها و محاکم،نوشتن مکاتبات اداری و قضایی از قبیل استعلام ها،نمایندگی ها و نیابت ها

به کارگیری سیستم cms

تحریر آراء، دستورات قضایی،صورت جلسات و مکاتبات اداری و قضایی

دانلود چارت تحصیلی و سرفصل دروس رشته کاردانی حرفه ای حقوق -خدمات قضائی