کارشناسی حرفه ای حقوق حقوق ثبتی

امروزه نیاز مبرم کشور به استفاده از تکنولوژی در دفاتر اسناد رسمی به وضوح نمایان شده است به طوری که مطالعات و تحقیقات در این رشته و نیز بهره وری به عنوان شیوه استفاده بهینه از تمامی اطلاعات به دست آمده، تعیین و توزیع این دستآورد ها، تشکیلات دفاتر اسناد رسمی را از حالت سنتی خارج ساخته و زمینه برای ارتقاء و بهره وری مطلوب فراهم خواهد شد.


مشاغل قابل احراز:

 • دفتر یاری اسناد رسمی
 • متصدی تنظیم اسناد
 • متصدی دفاتر املاک
 • متصدی بایگانی ثبت
 • متصدی بازرسی از ادارات ثبت و دفتر اسناد رسمی کمک کارشناس حقوق در ادارات ثبت املاک
 • متصدی کاردان ثبتی در بنگاه معاملات ملکی

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان:

 • شناخت انواع سند، اجزای حقوق ثبت و مجموعه قوانین و مقررات ثبتی و بخش نامه های دولتی
 • شناخت روش های ثبت اسناد، املاک و ثبت شرکت ها
 • انجام بایگانی پرونده های ثبتی و نحوه ثبت املاک
 • آشنایی با قوانین جدید مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی در سازمان ثبت املاک، اسناد و فعالیت در اداره اجرا
 • شناخت تشکیلات و اجزاء مختلف سازمان ثبت اسناد و املاک
 • شناخت مراجع شبه قضایی مرتبط با ثبت املاک

دانلود چارت تحصیلی و سرفصل دروس رشته کارشناسی حرفه ای حقوق ثبتی