کارشناسی حرفه ای حقوق اداری

بلاشک نیروی انسانی مهم ترین سرمایه هر سازمانی است که با اتکا به دانش و تخصص این نیروی خلاق می توان سازمانی پیشرو و پویا داشت. بر همین اساس مستند به اسناد بالا دستی همچون، برنامه پنجم توسعه سند چشم انداز بیست ساله و... ،آموزش کارکنان یکی از اولویت های دستگاه ها و سازمان های اداری و قضایی می باشد که دانشگاه جامع علمی کاربردی با توجه به رسالت خویش به آموزش توامان این کارکنان در حوزه نظری و عملی پرداخته است.

مشاغل قابل احراز:

 • مدیر امور قرارداد های دولتی
 • مدیر کارگزینی
 • مدیر امور اداری و استخدامی
 • عضویت در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان
 • وکالت
 • قضاوت
 • سردفتری
 • کارشناس رسمی دادگستری
 • مشاور حقوقی

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان:

 • آشنایی با نظام حقوق اداری ایران
 • آشنایی با نظام های اداری مدرن و تطبیق آن با نظام حقوق اداری ایران
 • تدوین و نظارت بر قرار داد های اداری
 • ترسیم خطوط و تکالیف دولت و سازمان های اداری با مردم
 • آشنایی با مراجع ذی صلاح در حقوق اداری و بهره گیری از ظرفیت های موجود برای حل تعارضات ناشی از اختلافات مردم و سازمان های دولت


دانلود چارت تحصیلی و سرفصل دروس رشته کارشناسی حرفه ای حقوق اداری