برنامه امتحانات نیمسال دوم سالتحصیلی 96-97

قابل توجه تمامی دانشجویان گرامی

موارد انضباطی که در جلسه امتحان ارتکاب آنها تخلف محسوب می شود

1.ارتکاب تقلب به هر نحو ( استفاده دانشجو از اطلاعات, تجهیزات و یا امکانات به صورتی که مجاز نباشد، با قصد قبلی برای ارائه نتیجه یک فعالیت آموزشی یا پژوهشی موظف).

2.فرستادن دیگری به جای خود یا شرکت به جای دیگری در جلسه آزمون

3.همراه داشتن کتاب، جزوه، برگه (به جز مواردی که قبلاً توسط مدرس یا بخش آزمون محل آموزش به صورت کتبی اعلام گردیده باشد).

4.همراه داشتن تلفن همراه، پیجر،پخش کننده های صدا و تصویر (پلیرها)، سایر دستگاه های الکترونیکی ضبط و پخش و ارسال صدا و تصویر و تجهیزات آن ها.

5.همراه داشتن ماشین حساب (به جز مواردی که قبلاً توسط مدرس یا بخش آزمون محل آموزش به صورت کتبی اعلام گردیده باشد).

6.مبادله هر شیء یا وسیله بین دانشجویان داخل جلسه آزمون

7.تمرکز نگاه به سایر دانشجویان در حال آزمون و برگه آن ها  ،صحبت با دیگر دانشجویان و مراقبین در حین برگزاری آزمون (مدرس در حد معقول و محدود از این مورد استثناء است).

9.ارتکاب هر عملی که موجب برهم خوردن نظم و آرامش جلسه آزمون و مجموعه آموزشی باشد، همانند تجمع بعد از خروج از جلسه در اطراف محل برگزاری.

10.عدم رعایت تذکرات و توصیه های مراقبان و مسئولان جلسه آزمون (مانند ننشستن بر روی صندلی شماره گذاری شده غیر مرتبط).

11.از بین بردن یا تخریب مدارک و یا تجهیزات محل آزمون.

12.تفکیک و جداسازی برگه های امتحانی به هم دوخته شده (منگنه شده).

13.خارج نمودن مستندات، مدارک و اوراق امتحانی از محل آزمون بدون اطلاع مسئولان جلسه

14.همراه نداشتن کارت شناسایی دانشجویی ( نوشتن هرگونه یادداشت بر روی کارت مذبور معادل برگه تقلب محسوب می گردد).

15.عدم رعایت سایر ضوابط از قبل اعلام شده توسط حوزه آموزش نظیر حضور به موقع در جلسه آزمون

رعایت نکات مربوط به آئین نامه انضباطی در جلسه امتحان برای تمامی دانشجویان الزامی می باشد. با دانشجوی خاطی براساس آئین نامه انضباطی (درج نمره 25/0 در درس مربوطه، توبيخ كتبي با درج در پرونده دانشجو ) برخورد خواهد شد.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...