برنامه امتحانات نیمسال اول سالتحصیلی 97-98

نکات قابل توجه قبل از شروع امتحانات پایانترم:

 • 1- امتحانات پایان ترم نیمسال اول سالتحصیلی 98-97 در بازه زمانی 22/10/1397 لغایت 06/11/1397 برگزار می گردد.
 • 2- زمان برگزاری امتحان کتبی دروس ورزش1 (مقطع کارشناسی حرفه ای) و تربیت بدنی (مقطع کاردانی حرفه ای) طبق جدول زیر می باشد:

 تربیت بدنی و  ورزش 1  آقایان

11/10/1397  راس  ساعت15:00

ساختمان شماره1

تربیت بدنی و  ورزش 1  خانم ها

13/10/1397  راس  ساعت12:00

ساختمان شماره1

 • 3- دروس کاربینی و کارورزی1 و 2 فاقد امتحان کتبی بوده و دانشجویان موظف می باشند برگه های گزارش کتبی خود را تا قبل از شروع امتحانات پایانترم تکمیل و به مدرس خود تحویل دهند.هرگونه تاخیر در اعلام نمره به عهده دانشجو می باشد.
 • 4- قبل از برگزاری امتحانات انجام تسویه حساب مالی از طریق پرتال شخصی دانشجو (تسویه حساب مالی) الزامی می باشد.درصورت عدم تسویه حساب مالی امکان دریافت کارت ورود به جلسه وجود نخواهد داشت.
 • 5- از تاریخ 17/10/1397 و پس از درج شماره صندلی دانشجویان می توانند شخصا نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه خود اقدام نمایند.کارتهای دریافتی قبل از تاریخ فوق فاقد شماره صندلی بوده و امکان حضور در جلسه را نخواهند داشت.
 • 6- دانشجویانی که دارای غیبت بیش از حد مجاز بدون هماهنگی آموزش و یا مدرس مربوطه می باشند لازم است نسبت به پیگیری وضعیت غیبت خود از طریق آموزش مرکز تا قبل از تاریخ 10/10/1397 اقدام نمایند بدیهی است پس ازتاریخ10/10/1397 و  اعلام غیبت بیش از حد مجاز از سوی مدرس، جهت درس مذکور غیبت غیر موجه ثبت گردیده و نمره صفر در کارنامه درج خواهدگردید لازم به ذکراست امکان تغییر و ثبت نمره به هیچ وجه برای چنین دروسی وجود نداشته و به گواهی های ارائه شده دانشجویان بعد از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • 7- در صورت عدم وجود هریک از دروس انتخابی دانشجو در کارت ورود به جلسه امتحانی بمنزله عدم انتخاب واحد درس توسط دانشجو بوده و امکان اضافه و یا حذف کردن دروس به هیچ وجه ممکن نخواهد بود.ملاک واحد آموزش جهت انتخاب دروس سامانه هم آوا و برگه انتخاب واحد دانشجو بوده و صرف حضور دانشجو در کلاس به هیچ وجه ملاک انتخاب درس نمی باشد.
 • 8- دانشجویانی که متقاضی حذف اضطراری دروس خود می باشند لازم است درخواست کتبی خود را در تاریخ های 8 و 9 دیماه به آموزش مرکز تحویل دهند درصورت حذف دروس در مرحله حذف اضطراری مبلغ شهریه متغییر آنها محاسبه شده و غیرقابل بازگشت خواهدبود.

**توجه: درصورت اضطرار، دانشجو می تواند تا مهلت اعلام شده ، فقط یکی از درس هاي صرفا نظـري خـود را تـا دو هفتـه قبـل از شـروع امتحانـات پایـان نیم سال(8 و 9 دیماه)، با تأیید گروه آموزشی مربوط حذف نماید، مشروط براین کـه تعـداد واحـدهاي باقیمانـده وي از 12 واحد کمتر نشود **

 • 9- دانشجویان جهت مشاهده نمرات خود و همچنین درج اعتراض(دربازه زمانی اعلامی) از طریق پرتال شخصی خود در قسمت کارنامه موقت اقدام نموده و از مراجعه و یا تماس با مرکز آموزش در این خصوص خودداری نمایند.
 • 10- درصورت حضور دانشجو درجلسه امتحان و مشاهده سوالات امتحانی امکان درج غیبت برای دانشجو وجود نداشته و نمره صفر برای دانشجو ثبت خواهد گردید.
 • 11- فرصت ثبت نمرات (غیر از دروس کارورزی و کاربینی) توسط مدرسین از زمان برگزاری امتحان تا 7 روز بعد از برگزاری آخرین امتحان (13/11/1397) بوده و در طی این مدت و تا زمان شروع بازه زمانی درخواست تجدید نظر دانشجویان امکان ویرایش و تغییر در نمرات وجود نخواهد داشت.لازم به ذکراست تنها نمراتی توسط مدرس قابل ویرایش خواهد بود که درخواست تجدید نظر آن از سوی دانشجو در بازه زمانی اعلام شده درسامانه ثبت گردیده باشد.
 • 12- رعایت تمامی نکات آموزشی و انضباطی مربوط به جلسه برگزاری امتحانات پایانترم توسط دانشجویان الزامی می باشد.

دانلود برنامه امتحانات نیمسال اول سالتحصیلی 97-98

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...